Het gebeurt in Portugal!

door Regina Coeli

Van 10 tot en met 12 oktober vindt er een koninklijk staatsbezoek plaats aan Portugal met daaraan gekoppeld een economische missie onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze missie is met name gericht op de luchthavenontwikkeling & vliegtuigbouw en milieutechnologie & duurzame energiesectoren. Portugal behoort in Europa tot de koplopers op het gebied van duurzame energie en gaat daarnaast veel investeren in luchthavens als gevolg van het groeiende toerisme.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseerde voorafgaand aan het staatsbezoek en de economische missie een seminar zakendoen met Portugal dat werd bezocht door ruim vijftig ondernemers. Twee taaltrainers van Language Institute Regina Coeli verzorgden tijdens het seminar een presentatie waarbij ze op een interactieve wijze de verschillen en overeenkomsten tussen de Portugese en Nederlandse cultuur duidelijk maakten.

De middag begon met een welkomstwoord van de zakelijk missieleider - René Klawer, van VNO-NCW. Hij legde de nadruk op de aantrekkelijkheid van de Portugese markt en de kansen die er liggen voor Nederlandse ondernemers, vooral op het gebied van luchthavenontwikkeling & vliegtuigbouw en milieutechnologie & duurzame energie.

Vervolgens lichtte de directeur–generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, van het ministerie van Buitenlandse Zaken het programma toe van het koninklijk paar en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ten slotte beschreef Jos Hermsen, de projectleider van het RVO voor de missie naar Portugal het bedrijvenprogramma.

Daarna gaven Huub van Rooij en Luísa Mendes, beide taaltrainers bij Language Institute Regina Coeli hun presentatie met als doel de missieleden zich bewust te maken van de overeenkomsten en verschillen tussen de Portugese en Nederlandse zakencultuur. Om succesvol zaken te kunnen doen in Portugal is het essentieel om hier kennis van te hebben en deze te gebruiken tijdens onderhandelingen.

Na een theoretische inleiding over culturele verschillen en een kort overzicht van de gemeenschappelijke historie van beide zeevarende landen, werd aan de hand van een paar voorbeelden ingegaan op mogelijke valkuilen en misverstanden door verschillen in cultuur, die ook verweven zijn met het taalgebruik. Uit de zaal werd soms herkenbaar geknikt en na afloop werd beaamd dat het goed is om je bewust te zijn van de verschillen en te weten hoe je daar mee om moet gaan.

Daarnaast werd duidelijk dat taal en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en dat in een meer relatiegerichte maatschappij als Portugal, Portugees spreken meer dan een toegevoegde waarde kan zijn.

Tot slot sprak Joris Prikster, MVO-coördinator van het ministerie van Buitenlandse Zaken, over verantwoord ondernemen in Portugal.

Ook u kunt de Portugese taal leren. Lees meer over de trainingen Portugees die we bij Regina Coeli verzorgen.


Echt goed Portugees leren?

Wilt u op een hoger niveau mee kunnen spreken met Portugezen of Brazilianen, dan zult u wat tijd moeten investeren in het leren van de taal. Bij Regina Coeli is het mogelijk om tijdens een individuele taaltraining in een week een grondige basis van de taal te verwerven. U kunt zich daarbij specialiseren in Braziliaans Portugees en het Portugees dat wordt gesproken in Portugal en delen van Afrika.Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Deel deze pagina

Ben je geïnteresseerd in taal en carrière?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Regina Coeli en ontvang maandelijks onze laatste blogberichten in je mailbox.