Verwerken gegevens van klanten en relaties

Aanvullend op het privacystatement leest u op deze pagina welke persoonsgegevens van klanten en relaties Regina Coeli vastlegt en wat er mee gedaan wordt. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze klanten en relaties voor de uitvoering van onze dienstverlening, het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst en in specifieke gevallen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

  1. u de door u gewenste informatie te verstrekken, onze nieuwsbrief of brochures/flyers toe te zenden;
  2. de door u gewenste intake en/of taaltraining te registreren, administratief af te handelen en factureren;
  3. de met u overeengekomen maatwerk taaltraining te verzorgen; en hierover te communiceren;
  4. een eventueel ingediende klacht op te lossen;
  5. te voldoen aan de op Language Institute Regina Coeli B.V. en Regina Coeli Language Courses B.V. rustende wet- en regelgeving;
  6. analyses en (management)rapportages uit te voeren ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverlening.

In alle andere voorkomende situaties worden persoonsgegevens slechts verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken van klanten en relaties de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om er gebruik van te kunnen maken. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u verstrekt.

In de registratie worden onderstaande gegevens opgenomen:

Persoonsgegevens:
• NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens;
• geboortedatum, nationaliteit, geslacht en moedertaal;
• opleidingsniveau;
• functie;
• naam en adres van de verwijzende instantie/het bedrijf waar u werkzaam bent;
• indien het geval, NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens van uw contactpersoon;
• debiteurgegevens.

Gegevens betreffende uw taaltraining:
• taal en type training waarvoor u belangstelling heeft/zich heeft ingeschreven (doeltaal);
• uw begin- en te bereiken eindniveau in de doeltaal;
• uw leerdoelen voor de taaltraining;
• de taal waarin u uitleg kan worden gegeven (steuntaal);
• trainingsdata en bijgeboekte overnachtingen;
• bereikte niveau na afloop van de taaltraining;
• uitgevoerde E-Regina oefeningen;
• uw vorderingen;
• advies voor verdere ontwikkeling van uw taalvaardigheid;
• indien relevant uw dieetwensen;
• uw evaluatie van de taaltraining;
• andere gegevens waarvan de opneming wordt vereist ingevolge van de toepassing van enig wettelijk voorschrift;

Ben je geïnteresseerd in taal en carrière?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Regina Coeli en ontvang maandelijks onze laatste blogberichten in je mailbox.