Verwerken gegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten

Aanvullend op het privacystatement leest u op deze pagina welke persoonsgegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten Regina Coeli vastlegt en wat er mee gedaan wordt. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten in het kader van arbeidsovereenkomsten, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

  1. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van assessments, referentiechecks indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven;
  2. een werknemersrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
  3. onze re-integratieverplichtingen na te komen en personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
  4. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
  5. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
  6. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
  7. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
  8. als we een werknemersrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

In alle andere voorkomende situaties worden persoonsgegevens slechts verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken van (oud-)medewerkers en sollicitanten, de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om er gebruik van te kunnen maken. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u verstrekt.

In de registratie worden onderstaande gegevens opgenomen:

Persoonsgegevens:
• NAW gegevens, email adres en andere contactgegevens;
• Geboortegegevens, geslacht en burgerlijke staat;
• Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis;
• gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
• gegevens over beschikbaarheid en verlof.

Op het moment dat u voor Regina Coeli kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
• nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
• overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. 

Ben je geïnteresseerd in taal en carrière?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Regina Coeli en ontvang maandelijks onze laatste blogberichten in je mailbox.