De Nonnen van Vught

Language Institute Regina Coeli is opgericht door de Zusters Kanunnikessen van de Heilige Augustinus in Vught. Ze maakten deel uit van een internationale onderwijscongregatie. Vandaar dat de omgang met verschillende talen en culturen vanzelfsprekend voor ze was. Met overtuiging zetten ze zich in om mensen te helpen nieuwe talen te leren. En al snel ging het verhaal rond dat je voor het leren van een taal bij ‘de Nonnen van Vught’ moet zijn.

Tegenwoordig worden de lessen niet meer verzorgd door de zusters, maar door hoogopgeleide native speakers uit alle windrichtingen. Maar het gedachtegoed en de methode zijn nog springlevend.

Documentaire over 'de Nonnen van Vught'
Regisseur Ellen van Kempen stelde een documentaire samen over de historie van ‘de Nonnen van Vught’. Ze dook in het verleden van de Franse congregatie en ontdekt hoe de onderwijsfilosofie van de zusters nu nog steeds voortleeft in het taleninstituut. Bekijk de documentaire >

Methode   taaltrainingen   taaltrainers Regina Coeli
Onze methode
Persoonlijke aandacht centraal
  Taaltrainingen 
Leer 10 talen
  Onze taaltrainers
Wie zijn de 'nonnen' van nu?

De historie van de Nonnen van Vught

De zusters vestigen zich in Vught

1597 
Alix le Clerc en Pierre Fourier stichtten de congregatie van de Zusters Kanunnikessen van de Heilige Augustinus in Lotharingen, het huidige noordoosten van Frankrijk, met als doel het geven van onderwijs aan meisjes.

1903 
Als gevolg van de wetten van Combes die religieuzen verbood om onderwijs te geven, verspreidde de congregatie zich over Europa. De zusters uit Lunéville vestigden zich in Vught. Zij bouwden een klooster met meisjesinternaat  voor middelbaar onderwijs, dat de naam Regina Coeli kreeg. Daaruit groeide de M.M.S. die als een van de eerste Nederlandse scholen een talenpracticum verwierf in 1962, een experiment van Rijkswege.

Het ontstaan van het taleninstituut

1963 
De zusters startten een eigen talenpracticum in hun kloostergebouw, dankzij het internationale karakter van de groep beschikten zij over ‘native speakers’ die docent waren. De infrastructuur van het klooster en het internaat maakten het mogelijk om cursisten volledige verzorging te bieden. In het begin waren het voornamelijk religieuzen en ontwikkelingswerkers die een vreemde taal kwamen leren bij Regina Coeli, maar de kwaliteit van het talenpracticum werd al snel ontdekt door ambassadeurs, politici, ondernemers, BN’ers enzovoorts.

Het klooster uit

1982  
Het talenpracticum van de zusters verliet het oorspronkelijke klooster en betrok een nieuw gebouw op eigen terrein, het behield de naam Regina Coeli. Dit gebouw werd uitgebreid in 1991 en in 2001 vervangen door nieuwbouw op dezelfde locatie. In 2016 opende Regina Coeli het gastenverblijf Eikenheuvel.

De voortzetting van het werk van de zusters

2017
Zuster Annette Heere publiceerde het boek 'Het verhaal van de Nonnen van Vught'. Voor de totstandkoming van het boek raadpleegde ze het uitgebreide archief van de congregatie die aan de wieg stond van het taleninstituut. Lees meer >

2019
Op 7 augustus 2019 overleed Zr. Annette Heere. Zij was de laatste Zuster van de Nederlandse Congregatie van de Kanunnikessen van de Heilige Augustinus.

Ben je geïnteresseerd in taal en carrière?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Regina Coeli en ontvang maandelijks onze laatste blogberichten in je mailbox. 

 
`