Europees Referentiekader

Een objectief kader voor taalniveaus

Bij Regina Coeli staat het behalen van uw specifieke einddoelen voorop. Daarnaast beoordelen de taaltrainers uw niveau met behulp van het Europees Referentiekader.

Bij het bepalen van het niveau van een cursist gebruiken we het Europees Referentiekader (ERK). In dit raamwerk is vastgelegd wat u op een bepaald niveau moet beheersen in een vreemde taal.

Taalvaardigheden

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Deze taalvaardigheden worden zowel tijdens het adviesgesprek als na afloop van de training afzonderlijk beoordeeld.

Taalniveaus

Er zijn zes niveaus van taalbeheersing. Om hier verdere nuancering in aan te brengen werken we binnen Regina Coeli met een uitsplitsing per niveau. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

ERK

De leertijd om een volgende trede binnen het ERK te bereiken, neemt met ieder niveau toe omdat het taalbereik steeds breder wordt. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek lichten we u het ERK graag toe.

Blijf op de hoogte

Bent u geïnteresseerd in taal en carrière? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van Regina Coeli en u ontvangt maandelijks onze laatste blogberichten in uw mailbox.